องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 85 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง นักการภารโรง [ 12 ก.ค. 2565 ]48
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม วันที่ 13 มิถุนายน 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]40
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม วันที่ 6 มิถุนายน 2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]46
4 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]60
5 แจ้งลงทะเบียน ตามแบบสำรวจสัตว์เลี้ยงเพื่อฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]109
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน [ 21 ก.พ. 2565 ]108
7 กิจกรรมที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ก.พ. 2565 ]89
8 สถิติการให้บริการประชาชน งานพัฒนาชุมชน อบต.สี่เหลี่ยม [ 13 พ.ค. 2564 ]244
9 นายก อบต.และข้าราชการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 เม.ย. 2564 ]250
10 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายประจำปี รอบ 6 เดือน ( ตค.63-มี.ค.64) [ 1 เม.ย. 2564 ]253
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]43
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]249
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 1 ก.พ. 2564 ]261
14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการจ่ายเบี้ยคนพิการ อปท. พ.ศ. 2553 [ 29 ม.ค. 2564 ]262
15 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ขิงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]255
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม วันที่ 28 ธันวาคม 2563 [ 1 ม.ค. 2564 ]39
17 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 30 ธ.ค. 2563 ]245
18 ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]262
19 การยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพท์สิน และชำระค่าภาษีป้าย ประจำปีภาษี พ.ศ. 2564 [ 29 ธ.ค. 2563 ]250
20 การชำระภาษีที่ดินและปลูกสร้าง 2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]273
 
หน้า 1|2|3|4|5