องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 86 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ศูนย์ดำรงธรรมมิติใหม่ [ 30 พ.ย. 2565 ]19
2 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง นักการภารโรง [ 12 ก.ค. 2565 ]83
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม วันที่ 13 มิถุนายน 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]68
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม วันที่ 6 มิถุนายน 2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]76
5 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]112
6 แจ้งลงทะเบียน ตามแบบสำรวจสัตว์เลี้ยงเพื่อฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]166
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน [ 21 ก.พ. 2565 ]157
8 กิจกรรมที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ก.พ. 2565 ]140
9 สถิติการให้บริการประชาชน งานพัฒนาชุมชน อบต.สี่เหลี่ยม [ 13 พ.ค. 2564 ]277
10 นายก อบต.และข้าราชการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 เม.ย. 2564 ]283
11 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายประจำปี รอบ 6 เดือน ( ตค.63-มี.ค.64) [ 1 เม.ย. 2564 ]284
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]68
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]280
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 1 ก.พ. 2564 ]313
15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการจ่ายเบี้ยคนพิการ อปท. พ.ศ. 2553 [ 29 ม.ค. 2564 ]313
16 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ขิงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]289
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม วันที่ 28 ธันวาคม 2563 [ 1 ม.ค. 2564 ]67
18 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 30 ธ.ค. 2563 ]274
19 ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]312
20 การยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพท์สิน และชำระค่าภาษีป้าย ประจำปีภาษี พ.ศ. 2564 [ 29 ธ.ค. 2563 ]299
 
หน้า 1|2|3|4|5