องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 88 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 18 - 21 เมษายน 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]9
2 ประกาศอบต.สี่เหลี่ยม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]26
3 ศูนย์ดำรงธรรมมิติใหม่ [ 30 พ.ย. 2565 ]37
4 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง นักการภารโรง [ 12 ก.ค. 2565 ]97
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม วันที่ 13 มิถุนายน 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]83
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม วันที่ 6 มิถุนายน 2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]90
7 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]133
8 แจ้งลงทะเบียน ตามแบบสำรวจสัตว์เลี้ยงเพื่อฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]193
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน [ 21 ก.พ. 2565 ]179
10 กิจกรรมที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ก.พ. 2565 ]163
11 สถิติการให้บริการประชาชน งานพัฒนาชุมชน อบต.สี่เหลี่ยม [ 13 พ.ค. 2564 ]291
12 นายก อบต.และข้าราชการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 เม.ย. 2564 ]299
13 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายประจำปี รอบ 6 เดือน ( ตค.63-มี.ค.64) [ 1 เม.ย. 2564 ]299
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]82
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]295
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 1 ก.พ. 2564 ]335
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการจ่ายเบี้ยคนพิการ อปท. พ.ศ. 2553 [ 29 ม.ค. 2564 ]336
18 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ขิงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]308
19 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม วันที่ 28 ธันวาคม 2563 [ 1 ม.ค. 2564 ]81
20 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 30 ธ.ค. 2563 ]288
 
หน้า 1|2|3|4|5