องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


การวิเคราะห์ผลการประเมินคุุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.สี่เหลี่ยม ปี พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.สี่เหลี่ยม ปี พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :