องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตาบลสี่เหลี่ยม ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตาบลสี่เหลี่ยม ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :