องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานผลการจัดซื้้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุุประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการจัดซื้้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุุประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :