องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
กองช่าง

 
 
   นายวรเศรษฐ์  การเกตุ
 
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 
   
 นายวินัย  ศรีวัฒน์
นางสาววิลัยรัตน์  สงสุกแก
 นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
 นายทรงกลด  เจริญรัมย์ นางสาวสุลัดฎา อาญาเมือง
 พนักงานขับรถดับเพลิง  คนงานทั่วไป