องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
 


เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565


วันที่ 11 เมษายน 2565 นายกศราวุธ สุขประโคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 บริเวณ.หน้าที่ทำการ อบต.สี่เหลี่ยม เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่และยานพาหนะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสําคัญได้แก่ เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์, เทศกาลสําคัญ และช่วงที่มีวันหยุดต่อเนื่อง หลายวัน รวมทั้งรณรงค์และกระตุ้นเตือนประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดจิตสํานึกมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ ต่อสังคมในการป้องกันอุบัติเหตุ

2022-11-30
2022-09-01
2022-08-02
2022-07-01
2022-04-25
2022-04-12
2022-04-12
2022-04-11
2022-04-07
2022-03-20