องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th
 
 
 


อบต.ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย


นายปรีชา กลั่นประโคน นายกอบต สี่เหลี่ยม และผู้บริหาร มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย รายนายสุทิน ดีรัมย์ หมู่ที่ 4 และนางสุพิน ปลีนารัมย์ หมู่ที่ 4