องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า แก่หมู่บ้านในเขตตำบลสี่เหลี่ยม


องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขาภาพตำบลสี่เหลี่ยม ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อสม.ตำบลสี่เหลี่ยม ร่วมสแกนวัดไข้ ปรอทวัดไข้ เจลแอลกอฮอร์ หน้ากากอนามัยแบบผ้า แก่หมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลสี่เหลี่ยม ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสี่เหลี่ยม