องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th
 
 
 


โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตำบลสี่เหลี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตำบลสี่เหลี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดบ้านสี่เหลี่ยม