องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th
 
 
 


โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม ได้จัดโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563  ระหว่างวันที่ 27  -29 พฤศจิกายน 2562