วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) งวดเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉฺิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมชุดคาราโอเกะ และ รถแห่นำขบวนกระทงและหนูน้อยนพมาศ ตามโครงการสืบสืานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจักทำป้ายไวนิล ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำเวที จัดทำสถานที่ลอยกระทง ตามโครงการสืบสานปรเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
รถพยาบาลฉุกเฉฺิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) งวดเดือนพฤศจิกายน 2566 ภาคเรียนที่ 2 /2566 ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง