วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2566
ซื้อถังออกซิเจน ขนาด 15 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมประตูทางเข้าอาคารสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบจัดตกแต่งรถแห่ขบวนข้าวมะลิหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ปีการศึกษา 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง